Kocaeli Büyükşehir İklim Değişikliği için Barselona’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi.

Kocaeli, küresel ısınmaya karşı bilinçleniyor.
23 Şubat 2018
Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar
30 Mart 2018

Kocaeli Büyükşehir İklim Değişikliği için Barselona’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de iklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı altında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” projesi kapsamında İspanya’nın Barselona kentine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi.

 

Sera Gazı Envanteri (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırlanmasında öncü, bölgesel ısınma ağı, ulaşım ağı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve şehir planlama gibi konularda örnek uygulamaları literatüründe en başarılı bölgelerden kabul edilen İspanya’nın Barselona şehirlerine 11 – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında çalışma ziyaretinde bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlıklarına bağlı Çevre Koruma ve AB Dış İlişkiler Müdürlükleri tarafından organize edilen Barselona çalışma ziyareti programında gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde 3 günlük saha ziyareti boyunca şehrin iklim değişikliği ile mücadelesi konusunda aktif şekilde rol alan 6 kurum/kuruluş ile görüşme yapılmış, pratikleri sahada görebilmek ve iyi uygulamaları incelemek üzere 2 adet de tesis ziyareti gerçekleştirilmiştir.

11 – 15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışma ziyaretine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Çevre Müh. Odası, Kocaeli Kent Konseyi ve Rec Bölgesel Çevre Merkezi’nden olmak üzere toplam 15 kişi katıldı.

İklim değişikliği alanında son yenilikleri ve çalışmaları takip etmek, başarılı uygulamaları yerinde görmek amacıyla yapılan yurt dışı teknik çalışma ve inceleme programında;

iklim değişikliği konusundaki yerel yönetimlere yönelik kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin heyete bilgi verilmiş, uygulamada olan iklim değişikliği eylem planının detaylarını ve güncel planlarına ilişkin hedefler heyet ile paylaşılmıştır.

Ayrıca İklim değişikliği azaltım, uyum ve eğitim stratejileri konusunda, sürdürülebilir şehircilik ve stratejik planlama anlamında tecrübe paylaşımı olanaklarına ilişkin katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Program kapsamında Ecoenergies bölgesel ısıtma ve soğutma ağının Zona Franca Biyokütle Enerji Santraline saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Heyet, Ecoenergies Genel Müdürü tarafından iki santralin bağlı olduğu bölgesel ısıtma ve soğutma ağı hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Katılımcıların, iklim değişikliğine ilişkin çalışmaları hakkında bilgi edinmelerini ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayan çalışma ziyareti,  diğer ülke temsilcileriyle ilişkilerin kurulmasına ve ilerideki zamanlarda bu ilişkilerin ortaklıklara dönüştürülebilmesine de zemin hazırladı.