ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA GENÇ İKLİM LİDERLERİ EĞİTİMİ

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar
30 Mart 2018
Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi projesinin araştırma faaliyetleri kapsamında “2.Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
30 Mart 2018

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA GENÇ İKLİM LİDERLERİ EĞİTİMİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de iklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” projesi kapsamında lise öğrencilere yönelik proje kapsamında, genç iklim liderleri eğitim programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi projesinin eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen 3 günlük genç iklim liderleri eğitim programına toplam 97 kişi katılmıştır.

Gerçekleşen eğitim programında iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek için seminer düzenledi. Yapılan eğitimlerde İklim değişikliğiyle mücadelede, iklim değişikliğinin nedenlerinin, etkilerinin ve mücadele yöntemlerinin, doğa kamplarında bulunan öğrencilere anlatılması sağlanarak öğrencilere iklim değişikliği alanında bilinç kazandırılması amaçlanmıştır.

Gençlik kampında ayrıca öğrencilere, iklim değişikliği sorununun çözümüne ortak olmalarını sağlamak için doğal kaynakların ihtiyaçlar oranında tüketilmesi için bireysel olarak yapılabilecekleri, alınacak toplumsal önlemler ve öğrencilerin birer iklim gönüllüsü olarak sergilemeleri gereken davranışlar konusunda bilgi verilmiştir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen gençlik kampında 3 gün süren genç iklim liderleri eğitim programında öğrencilere, iklim değişikliği ile ilgili olarak teorik bilgiler verildi. Teorik eğitimlerde, iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, iklim değişikliği ile mücadele yöntemleri, sera gazı etkisi, sıcaklık artışı ve buna karşı alınacak önlemler anlatıldı.

Kamp süresince faaliyet programı kapsamında öğrencilere verilen eğitimlerin yanı sıra İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak ve farkındalıklarını artıracak belgesel-film izlettirildi. Ayrıca küresel ölçekte bir sorun olan iklim değişikliği için yerel düzeyde oluşan farkındalığın incelenmesi, iklim değişikliğine ilişkin görüşlerini ve bilgilerini öğrenmek amacıyla öğrencilere anket çalışması yapıldı.