Projenin Genel Hedefi

Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele alanındaki kapasite geliştirmeye katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak ve eylem planı hazırlamak,

Eğitim programı yardımıyla öğrencilerin, toplumun ve tüzel kişilerin halkın anlayışını arttırarak; iklim değişikliğini Kocaeli Kenti’ne uyarlamak.

Sera Gazı Envanteri üzerine mevcut verileri toplamak, hedefler belirlemek ve bu hedefler çerçevesinde Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planını’nı hazırlamak ve eğitim yapma yoluyla 12 ay sürecek eğitim / öğretim, kapasite geliştirme ile araştırma faaliyetleri sayesinde Kocaeli Şehri’nin “İklim Dostu” olma hedefine ulaşmak hedeflenmiştir.